הרב רנטגן או הרב ניצן או שמא האחיינים של האח הגדול. קילומטר בין ל
PALMS CIRCLE C -1 HEAD 4 VANITAS
כתוב בין השורות godfly or gadfly

מרגיש מרגיז מרגיע מרגיל

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s