דמעות מלוחות מידי. יש מקום לערער. אשת לוט בערפל. נופל גם ללא כסאות. Turtles All the Way Up – THE DREAMS of sandals off

OFFTHEGRID
אלה הבטחות וגם שינויי מזגי האוויר או למתכת קרה לא מרביצים Off The Grid or a .square is a square

More or less is more

tongue_sticking_out
מחפש נרות בנרות סגי נהור a SWEAR or a SWEAR