דמעות מלוחות מידי. יש מקום לערער. אשת לוט בערפל. נופל גם ללא כסאות. Turtles All the Way Up – THE DREAMS of sandals off

OFFTHEGRID
 אלה הבטחות וגם שינויי מזגי האוויר או למתכת קרה לא מרביצים מ-בעודו Off The Grid or a .square is a square

More or less is More

an uncut incarnated jeshua

TroubleHood – The Other Self Destroyed שור יושב או פר רובץ למר שאגאל או צד הצד צד בצד (צד צדע) יודעת גם בהמה נפש צדיק תדע כל אם עבריה הנופשת נפש יהודי או מחיאות כפיים בתיקו

כשאין מחילה יש מחילה
אופליה בבריכת הדמעות או גם חתול צ’שייר שונא מים

Homage to Surikate קרעים בהתרחבות רקעים או בין האדם למקום

Stained narkissos סמל סטטוס קוו

רורשאך חתוף לתינוק חטוף ז”ל

goodnews cop

goodnews copy

goodnews cop

goodnews cop

יעקב קרויצפלד

eye___no_makeup__by2